Sunday, 11 December 2011

Lagu 1, 2, 3


Tips Asas Operasi Tambah dan Tolak

CARA-CARA MENAMBAH

  • Menggunakan dua kumpulan objek maujud atau pembilang


   •  Melukis situasi tersebut


 


  • Menggunakan garis nombor  • Menggunakan petak 100

CARA-CARA MENOLAK
  • Menggunakan objek maujud atau pembilang


  •   Melukis situasi tersebut  • Menggunakan garis nombor

  • Menggunakan petak 100


 
 


 

Friday, 9 December 2011PENGIRAAN SECARA MENTAL
Definisi Pengiraan Mental
Pengiraan matematik yang dilakukan
*      Dengan menggunakan akal fikiran semata-mata,
*      Tanpa bantuan alatulis dan alat mengira,
*      Tanpa ‘terikat’ kepada algoritma
Ciri-ciri Pengiraan Mental
*      Nombor difahami sebagai suatu perkaitan antara kuantiti, bukannya digit.
*      Pengiraan yang kelihatan serupa boleh diselesaikan dengan menggunakan pelbagai strategi.
Apakah Kelebihan Pengiraan Mental?
*      Murid dapat memahami perkaitan nombor dengan lebih baik.
*      Murid dapat memahami nilai tempat dengan lebih kukuh.
*      Murid lebih yakin terhadap nombor dan sistem nombor.
Asas Kemahiran Pengiraan Mental Dalam Penambahan
1.            Menyatakan Hasil Tambah Dua Nombor Secara Membilang Terus
*      Membilang terus dari mana-mana nombor
                4 + 8  membilang terus dari 4 atau 8
*      Membilang terus dari nombor yang lebih besar
                4 + 8 membilang terus dari 8
2.            Menyusun Semula Nombor
*      Menyusun nombor mengikut sebarang susunan dalam operasi penambahan
                                5 + 13 = 13 + 5
*      Nombor disusun untuk memudahkan perkaitan antara nombor
                                34 + 27 + 46 = 34 + 46 + 27
 3.            Mencerakinkan Nombor
*         Penggunaan Gandaan  10, 100 dan 1000
30 + 47                          =  30 + 40 + 7
23 + 45                          =  20 + 3 + 40 + 5
                                                =  20 + 40 + 3 + 5
540 + 280                    =  500 + 40 + 200 + 80
                                                =  500 + 200 + 20 + 20 + 80
                                                =  700 + 100 + 20
*         Ikatan Melalui Gandaan 10
6 + 7                             =  6 + 4 + 3  atau  3 + 3 + 7
49 + 32                         =  49 + 1+ 31  atau  41 + 8 + 32
296 + 134                    =  296 + 4 + 130  atau  290 + 6 + 134
*         Penggantian Nombor
5 + 9                             =  5 + 10 − 1
52 + 21                         =  52 + 20 + 1  atau  50 + 2 + 21
138 + 69                      =  138 + 70 − 1  atau  140 − 2 + 69
*         Penghampiran Gandaan Nombor
5 + 6                             =  5 + 5 + 1  atau  6 + 6 − 1
18 + 16                         =  16 + 16 + 2  atau  18 + 18 − 2
160 + 170                    =  150 + 150 + 10 + 20
380 + 380                    =  400 + 400 − 40
*         Mengimbangkan Nombor
6 + 8                             =   6 − 2 + 8 + 2
79 + 24                         =   79 + 1 + 23 − 1
255 + 95                      =   255 + 5 + 95 − 5
Asas Kemahiran Pengiraan Mental Dalam Penolakan 
 1.                   Menyatakan hasil tolak dua nombor secara membilang menurun
*                      Membilang menurun dari nombor yang lebih besar
                                 8 − 3      membilang menurun dari 8
                                                sebanyak 3 langkah 
2.                   Menyusun semula nombor
*         Nombor disusun untuk memudahkan perkaitan antara nombor
                    58 + 47 – 38         =   58 – 38 + 47
                    12 – 7 – 2             =   12 – 2 – 7
3.            Mencerakinkan nombor
*         Penggunaan gandaan 10, 100 dan 1000
                   78 – 40                  =   70 + 8 – 40
                                                 =   70 – 40 + 8
                    680 – 320             =   600 + 80 – 300 + 20
                                                 =   600 – 300 +80 + 20
                    276 – 153             =   276 – 100 – 50 – 3
*         Ikatan melalui gandaan 10
                   23 – 9                    =   23 – 3 – 6
                    584 – 176             =   584 – 184 + 8
*         Penggantian nombor
                   70 – 9                    =   70 – 10 + 1
                    84 – 19                 =   84 – 20 + 1
                    405 – 398             =   405 – 400 + 2
*         Penghampiran gandaan nombor
                     18 – 9    >             9 + 9 = 18
                                      Jadi,  18 – 9 = 9
                  9 – 5       >             10 – 5 = 5
                                9 adalah kurang 1 dari 10.
                                         Jadi, 5 – 1 = 4